Muzikaal voorjaar – 2013

voorjaar 2013

voorjaar 2013

Een koor zonder optredens is een tanend koor, waarin zangers hun motivatie verliezen. Daarom heeft het Mannenkoor DSM•ŸSABIC ook dit voorjaar weer duidelijk aan de weg getimmerd om hun aangename mannenkoorklanken in het Limburgse land te verspreiden.

Als eerste was er het optreden op 21 april in het Parkstadtheater te Heerlen waar voor de derde achtereenvolgende keer werd meegewerkt aan het Lentekriebels-concert van het FSI. Samen met RMK 1921 werd een grootkoor gevormd om samen met de tenor Peter Vos een aantal aansprekende klassieke tot lichtklassieke werken uit te voeren. Dit jaar was gekozen voor Franstalig en werden o.a. indrukwekkende werken als “Les Pêcheurs De Perles” (Parelvissers) van G. Bizet en “Les Contes d’Hoffmann” van J. Offenbach ten gehore gebracht. Dit werd ondersteund door het Zuiderwind Blazersensemble en pianospel van Gerald Wijnen.
Het geheel werd gecompleteerd door vocale en muzikale klanken van de Vlaamse chansonnière Micheline Van Hautem en de harmonie St. Michaël (de Geiten) uit Thorn, die zich vooral gericht hadden op het repertoire Jacques Brel. Het was een zeer geslaagde middag, waarbij een tot de nok gevulde schouwburg gonsde van enthousiasme en voldoening.

Na deze heerlijke theatervoorstelling stonden er nog twee sociaal culturele optredens op het programma, die zich in de buitenlucht afspeelden. Als eerste de opluistering van de St. Jans voorjaarsbraderie op 5 mei in de Biesenhof te Geleen/Sweykhuizen en ten tweede de opluistering van de Marcellinus & Petrus feesten op 2 juni te Geleen. Voor deze gelegenheden was gekozen voor een licht en vrolijk repertoire dat vooral de ongedwongenheid moest benadrukken. Hoewel dit soort openlucht- of tent-optredens niet op “pole-position” staan voor de mannenkoorwereld is het toch een bijdrage aan de samenleving, die vooral het sociale karakter dienen te onderstrepen. De bezoekers van beide evenementen vonden vooral de losse sfeer waarin de liederen werden opgevoerd aansprekend, hoewel men toch enige kanttekeningen dient te plaatsen bij de muzikale en culturele waarde van dit soort optredens. Het voortraject voor deze optredens is vaak even belastend voor dirigent en koor als de voorbereidingen voor een volledig concert, maar de aandachts- en luister-quote is toch zeer beperkt, omdat het publiek in beginsel niet voor de zang maar voor het evenement aanwezig is. Desondanks heeft het koor zich met volle overgave ingezet om deze evenementen luister bij te zetten en dat alleen al heeft er toe bijgedragen dat her en der toch lovende woorden werden gehoord onder de toehoorders.