Jubileumconcert St. Odilia – 2013

Odilia

Het komt niet dagelijks voor dat iemand 60 jaar lid is van een vereniging en zeker niet als die vereniging amper 63 jaar bestaat, zoals het geval is bij ons Mannenkoor DSM•ŸSABIC. Het is onze bas/bariton Jan Cellissen die dit heugelijk feit samen met het koor kon vieren, want bij een dergelijke feestelijkheid laat je als koor natuurlijk niet verstek gaan.
Jammer genoeg is de huidige gezondheidstoestand van Jan niet van dien aard dat hij actief als koorlid bezig kan zijn en verblijft hij momenteel in Orbis St. Odilia te Geleen. Zondag 17 maart is gekozen als huldigingsdatum en het koor, dirigent en pianiste geven acte de préséance om met een kooroptreden, Jan, zijn familie en natuurlijk de aanwezige andere bewoners van het tehuis, een fijne muziekmiddag te bezorgen. Er is gekozen voor een luchtig en luistervriendelijk repertoire dat zichtbaar aanslaat bij de toehoorders. Jan zelf, in het verleden een verdienstelijk bas/bariton solist, geniet ten zeerste en emotioneel van het geboden programma.
Op het programma stonden enkele evergreens als “When I’m sixty four”, Graceful and easy”, “My Eveline” en enkele traditionals als “Fein sein beinander bleibe’n” en “Santo”.
Met tussendoor twee baritonsolo’s, van onze dirigent Wim Schepers, “Ehrsame Bürger der Stadt” en het “Fassbinderlied” beide van Franz von Suppé werd het geheel afgesloten met de Zuid-Afrikaanse traditional Zulu-song “Uyingcwele Baba” (You are holy my lord) dat, gezien de ritmische aard van deze muziek, iedere keer weer vrolijkheid en enthousiasme bij het publiek oproept. In de pauze van het kooroptreden werden de bij deze gelegenheid behorende formaliteiten over Jan uitgestort. Als eerste het erelidmaatschap van het koor, met bijbehorende oorkonde, cadeautje en natuurlijk bloemetje voor de echtgenote, die samen met een speech door de voorzitter werden overhandigd. Bij gelegenheden als deze geeft ook de KNZV blijk van waardering en werden door dhr. Joos Truijen, voorzitter KNZV-Limburg, de bijbehorende oorkonde en KNZV-versierselen uitgereikt. Een waardige hulde aan Jan, die zich meer dan verdienstelijk heeft gemaakt voor dit koor in zijn hoedanigheid als zanger en dirigent, maar zeer zeker ook als bestuurder, waaronder een lange periode als voorzitter.

Het was een mooie en zeer geslaagde middag, waar zowel koor als toehoorders met genoegen en voldoening op terug kunnen zien.