Leden

Zangers

Per zangstem kunt U hier kennis maken met onze leden.

Klik op  de naam om te zien wie erachter schuil gaat.

Tenoren I

Tenoren II

Baritons

Bassen

Peter is tevens groepscoördinator voor de tweede tenoren.

Nico vervult tevens in het bestuur de functie van secretaris.

Joost is tevens groepscoördinator voor de baritons.

Frank vervult tevens in het bestuur de functie van penningmeester.

Johan is tevens onze muziekarchivaris/-conservator.

Jan is tevens bestuurslid en groepscoördinator voor de bassen.

Bijzondere leden

Naast de zangers zijn er ook nog een aantal leden met een bijzondere relatie tot het koor.
Dit zijn leden die een bijzondere functie hebben bekleed binnen het koor of zich over langere tijd, met hun inzet, verdienstelijk hebben gemaakt. Deze zijn gegroepeerd in “Ereleden” en “Leden van verdienste”.