Jubilarissen Wensconcert – 2018

Het was niet zomaar een concert, het was een speciaal feestje met een wensconcert. Het werd gevierd in alleen de besloten kring van de koorfamilie.

Waarom doe je zoiets? . . . Nou er was een heel gegronde reden om dit zo te doen. We hebben namelijk dit jaar 5 koorjubilarissen, waaronder één lid met een 60 jarige lidmaatschapsstatus achter zijn naam. Dan ga je op zoek naar een gelegenheid en formule om dit op een gepaste en bijzondere manier te vieren. Niet zo even op de jaarvergadering “van harte” en een bloemetje mee voor de vrouw thuis. Op een bestuursvergadering werd het idee geopperd “waarom maken we er geen speciaal concertje van?”. Dit idee sloeg meteen aan, dus het brainstormen was begonnen.
Ik zal hier niet alle uitgesproken hersenspinsels opsommen, maar het kwam er uiteindelijk op neer, dat het een concert zou moeten worden met een duidelijke inbreng van de jubilarissen zelf en alleen samen met de koorfamilie. In overleg met de dirigent kwam een formule tot stand voor een muzikaal evenement in twee delen. Vóór de pauze een deel met de huldigingen, waarin de jubilarissen ieder een uit te voeren wenswerk mochten uitzoeken dat een speciale herinnering opriep uit de periode van hun lidmaatschap.
Na de pauze werd het een sfeervol concertje met een paar verrassingselementen voor de aanwezige koorfamilieleden, waaronder een, niet direct muzikaal, optreden van de buuttereedner Hub Stassen.

De jubilarissen werden in volgorde van hun lidmaatschapsjaren gehuldigd. Frank Kroese en Thei Verstappen, beide 25 jaar lid. Piet de Groen en Frits Smeets respectievelijk met 40 en 50 jaar lidmaatschap achter hun naam. Als laatste voor de pauze, Piet Hendricks met zijn 60 jaar bij het koor in allerlei hoedanigheden, van zanger, bestuurslid tot voorzitter. Voor zijn verdiensten voor het koor mocht hij tevens de benoeming tot erelid in ontvangst nemen.
Na de pauze was het een puur muzikaal gebeuren, waarin Fenna Ograjensek en Martin Hurkens hun onaangekondigde aanwezigheid (verrassing!!!) lieten schitteren in solo’s en in samenzang met het koor. Dit alles, onder muzikale leiding van dirigent Wim Schepers en begeleiding van Gerald Wijnen aan de piano, maakte deze middag tot sfeervol en ontspannen gebeuren in het Asta Theater te Beek. Kortom, het werd een evenement dat bij eenieder die hierbij aanwezig was, en zeker bij de jubilarissen zelf, een langdurige herinnering levend zal weten te houden.

Een bijkomend vermeldenswaardig feit is nog, dat zowel dirigent als voorzitter werden gefêteerd met hun 20 jarige aanwezigheid bij dit koor.

Het was niet zomaar een concert; een bijzondere muzikale middag, dat was het.