Special deel 4

1990 - 2000

Begin jaren negentig wordt bij DSM de lokale bedrijfsnaam gewijzigd van “Centraal Laboratorium” naar DSM Research. Dit is ook voor het koor aanleiding om haar naam formeel te wijzigen naar “Mannenkoor DSM Research”. Tevens wordt besloten dat ook zangers van buiten de DSM Research organisatie lid kunnen blijven of worden van het mannenkoor.

Het jaar 1991 betekent de viering van het veertigjarig (robijnen) jubileum. Dit start met een bedrijfskorenconcert op 16 maart 1991 waar, naast het Mannenkoor DSM Research, ook medewerking wordt verleend door het PLEM-koor en het SHELL-Mannenkoor.

Het jubileumconcert in mei wordt muzikaal ingeluid met een uitvoering in de Hanenhof samen met de befaamde Koninklijke Harmonie St. Caecilia uit Maasbracht.

In september 1991 wordt het 40 jarig jubileum afgesloten met een groot feest. Hierbij worden de bevriende koren uit Ottnang (Oostenrijk) en Hochdorf (Zwitserland) uitgenodigd alsmede een volksdansgroep uit Ottnang, het jodelkoor Echo vom Seetal en de Urswiller-Ligswiller Jugendkapel.

De feestavond wordt gevierd in Rolduc (Kerkrade). Om de feeststemming te vergroten hadden de zangers van het DSM Research koor weer een bijzondere act ingestudeerd. Dit keer een Frans cancan dansje. Vele zangers en gasten konden het niet droog houden van het lachen.

Als aansluitend ook de partners van de zangers, in koorjassen van de heren en onder leiding van Giel Ruijters, een optreden ten gehore brengen is het feest compleet. Een happening om nooit meer te vergeten.

Aan dit concert is, naast het eigen koor, ook te gast het Sint Donisiuskoor Schinnen. Een aantal eigen zangers waar onder Jan Cellissen, Ton Pijpers en Herman Vos treden op als solist.

Een bijzondere gebeurtenis om in 1992 bij stil te staan is het 25 jarig dirigentschap van dirigent, Giel Ruijters. Op 22 november 1992 wordt hij tijdens een receptie in “Het wapen van Schinnen” gefeliciteerd met zijn 25 jarig dirigentschap. Zijn jubileum wordt groots gevierd met een galaconcert in de Hanenhof.

 

Maar de echte eyecatcher van de avond is toch de sopraan Angelina Ruzzafante (zie foto rechts) die later met haar prachtige en heldere stem ook internationale zal doorbreken.

Het jubileumfeest van de dirigent wordt afgesloten met het opluisteren van de H. Mis in de St. Donisiuskerk van Schinnen met medewerking van het kinderkoor “De Botterblumkes” uit Mechelen.

Een van de werken die tijdens het jubileum wordt uitgevoerd door het mannenkoor is “Het gevangenenkoor” uit de opera Fidelia van Beethoven. Klik op bijgaande link om dit muziekstuk te beluisteren.

Een jaar later, op 27 november 1993 neemt het koor deel aan een “Drie koren concert” in het Asta Cultuurcentrum in Beek samen met de “MalMaaszengers Belfeld” en het Gemengd koor “Beeker Koorzang uit Beek.

Na achttien jaar als voorzitter te hebben gefunctioneerd, wordt de voorzittershamer door Piet Hendricks overgedragen aan Frank Kroese. Piet wordt bij deze bestuurswisseling als dank voor de vele inspanningen benoemd tot “Lid van Verdienste” en blijft in het bestuur actief.

Een van de eerste taken van de nieuw bakken voorzitter is het mee voorbereiden en organiseren van een buitenlandse concertreis naar de Tsjechische hoofdstad Praag.

Na 1 jaar repeteren wordt met succes een generale repetitie uitgevoerd in het Gemeenschapshuis van Schinnen. Niet veel later, op 6 oktober reizen de zangers samen met hun partners met 2 bussen voor 5 dagen naar de “Gouden stad” aan de Moldau.

Om deze reis goed te laten verlopen wordt reisorganisator en Praagkenner, Paul Lemmens gevraagd om de deelnemers aan deze concertreis te begeleiden en de pareltjes van de stad met de 100 gouden torentjes te laten zien.

Het koor overnacht in hotel “Artemis-Alcor” en worden verwelkomd met een glaasje Becherovka  een van pruimen gemaakt Boheems drankje uit Tsjechië.

 

De stad wordt met 2 Praagse gidsen verkend waarbij onder andere een bezoek wordt gebracht aan de Karelsbrug, het gouden straatje (waar Franz Kafka enige tijd heeft gewoond), de beroemde Astronomische Klok, de barokke Sint-Nicolaaskerk en het Joodse Kerkhof. Allemaal zeer indrukwekkend.

In de “Simon- und Judakirche” wordt op vrijdagavond met veel succes een galaconcert gegeven samen met gemengd koor Sudop en kinderkoor Hlahol.

Een bijzonder hoogtepunt is de uitvoering door de beide koren van het indertijd verboden werk van Verdi, het Slavenkoor uit de opera Nabucco.

De baten van het galaconcert worden bestemd voor de Olga Havel Stichting, een organisatie die zich het lot van ernstig zieke kinderen aantrekt. Aan het einde van het concert overhandigt voorzitter Frank Kroese, namens het mannenkoor DSM Research, deze speciale gift aan mevrouw Nada Dobré Vule die deze stichting vertegenwoordigt. Ook het kinderkoor ontvangt van de voorzitter een kleine attentie. Na afloop van het concert vindt er een verbroederingsfeest plaats in een typisch Praags etablissement.

Op zondag wordt traditioneel een H. Mis opgeluisterd in de Maria-hemelvaartskerk van het Norbertijnenklooster Strahov. Onder begeleiding van de meegereisde organist Arno Kerkhof zingt het koor de “Missa in honorem Sancti Bavoni” van de Limburgse componist J. Driessen.

Op de foto rechts, dirigent Giel Ruijters, Arno Kerkhof en zijn partner

In de middag vindt er een spontaan optreden plaats in de St. Veits Kathedraal op de Praagse Burcht waar tevens de wisseling van de wacht wordt aanschouwd.

Het slotconcert vindt plaats in de open lucht bij het monument van Johannes Hus op het plein van de oude stad. Johannes Hus staat symbool voor sterkte tegen onderdrukkende regimes. Het monument is in 1915 onthuld om de 500-jarige martelaarsdood van Johannes Hus te herdenken.

Een dag later wordt met een tevreden gevoel teruggereisd naar Nederland en kan het koor terugblikken op een zeer geslaagde muzikale en culturele concertreis

Het 45 jarige (9e lustrum) bestaansfeest van het koor wordt middels een jubileumconcert op 10 mei 1996 gevierd in de Geleense Hanenhof. Hier wordt naast het eigen koor ook medewerking verleend door het Gemengd Koor St. Cecilia uit Tegelen en harmonie Concordia uit Treebeek.

In 1996 wordt een sfeervolle Kerstconcert gegeven in zorgcentrum “De Kolleberg” in Sittard. Het koor wordt ondersteund door het jeugdorkest van de Sittardse muziekschool onder leiding van René Lebens.

Het concert wordt als sfeervolle opmaat voor de Kerst druk bezocht door de bewoners en de vele gasten van het zorgcentrum

Om weer een alternatief en afwisselend muziekprogramma te programmeren wordt in 1997 in de vorm van een cyclus een bedrijfskorenconcert georganiseerd, met de start in De Haandert in Tegelen. Hier wordt, naast ons eigen Mannenkoor DSM Research, medewerking verleend door de bedrijfskoren van Brand Bierbrouwerij Wijlre, de Enci Maastricht en de Globe troubadours uit Belfeld.

Eind 1997 is het ook weer tijd voor een 3 daagse buitenlandse concertreis. Dit keer is de bestemming de stad Luxemburg met een tussenbezoek aan Ettelbrück.

Hoogtepunt is het galaconcert in Ettelbrück in samenwerking met het Mannenkoor Chorale Municipale “Lyra” d’Ettelbruück en de officiële ontvangst door burgemeester Edouard Juncker in het stadhuis van Ettelbrück

Naast mooie en indrukwekkende optredens van het koor, krijgt het Mannenkoor in 1997 het bericht dat de dirigent Giel Ruijters plotseling om medische redenen zijn werk moet neerleggen. René Lebens van de muziekschool van Sittard neemt het dirigentschap van het koor tijdelijk over.

Gelukkig herstelt Giel weer snel, maar mede gezien zijn aankomende pensioengerechtigde leeftijd wil hij het “dirigeerstokje” toch graag overdragen aan een nieuwe jonge dirigent.

Als dank voor het ruim dertig jaar dirigentschap en de wijze waarop Giel het koor op een bijzondere en professionele wijze heeft geleid, wordt een groots afscheidsconcert in het gemeenschapshuis van Schinnen voor hem georganiseerd alsmede een receptie en een huldiging waarbij Giel Ruijters als eredirigent van het koor wordt benoemd. Tijdens dit afscheidsconcert worden oude herinneringen opgehaald. Een van de zangers, Jo Meijers, zorgt voor de nodige hilariteit door met fiets en in kerkelijk tenue de herinneringen uit “Het dagboek van een herdershond” op te halen (zie ook special nummer 2b).

Begin 1998 wordt na een zorgvuldige selectie procedure de jonge en enthousiaste dirigent Wim Schepers uit Heerlen aangetrokken. Met de komst van de nieuwe dirigent wordt tevens ook het muzikale programma van het koor aangepast en uitgebreid. Een nieuwe boeiende periode voor het koor breekt aan.

Ten bate van Unicef wordt met de nieuwe dirigent een optreden verzorgd in de Albert Schweitzer Scholengemeenschap in Geleen.

In het kader van de eerder genoemde bedrijfskorencyclus is ook het koor met een bijzonder muzikaal programma te gast bij het bedrijfskoor van de Brand Bierbrouwerij in Wijlre. Een gezellige nazit is uiteraard gegarandeerd met 4 dorstige mannenkoren en de Brandbierbrouwerij in de nabijheid

Bijzonder is de bijdrage van het koor aan de “CD van de eeuw”. Een CD dat wordt uitgebracht door het veelbelovend jonge orkest Symphonic Impulse onder leiding van Harrie Vorselen. Door op bijgaande link te klikken hoort men het Mannenkoor DSM Research het prachtige “Pie Jesu” van Andrew Lloyd Webber zingen samen met de jonge getalenteerde sopranen Astrid Kroon en Fenna Ograjensek. Fenna zal later nog diverse uitvoeringen samen met ons koor verzorgen.

Daarmee sluiten we de jaren negentig af en zal de volgende Special 5 ingaan op de muzikale activiteiten en uitvoeringen van het koor vanaf het jaar 2000, het nieuwe millennium.