Leden

Zangers

Wil je weten wie er achter deze namen schuilgaan, klik dan even op de naam om de foto te bekijken.

Tenoren 1
Tenoren 2
Baritons
Bassen

Bijzondere leden

Naast de zangers zijn er ook nog een aantal leden met een bijzondere relatie tot het koor.
Dit zijn leden die een bijzondere functie hebben bekleed binnen het koor of zich over langere tijd, met hun inzet, verdienstelijk hebben gemaakt. Deze zijn gegroepeerd in “Ereleden” en “Leden van verdienste”.

Uit praktische en ethische overwegingen kan deze lijst mogelijk, voor een beperkt tijdsbestek, afwijken van de actuele status.