Het bestuur:

Dagelijks bestuur:

Bereikbaarheid DB

Voorzitter : Wim Hendrix tel 046-4748519 mobiel 06 – 29980501

Penningmeester : Frank Kroese zie “Naar Contact…”

Secretaris : Nico Nagtzaam zie “Naar Contact…”

Voor nadere informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met het koor.

Naar Contact . . .

Bestuursleden:

Ondersteunend…..