Algemene informatie

Introductie

Ondanks het, voor de Limburgse mannenkoorwereld, prille bestaan van dit koor (opgericht in 1951), heeft het in haar bestaan een rijke geschiedenis weten op te bouwen.
Meer hierover kunt u lezen op de pagina “Geschiedenis/History . . .”

De huidige naamvoering “Mannenkoor DSM” is in 2018 tot stand gekomen en vastgelegd.

Wij willen via deze website onze vereniging uitdragen naar de buitenwereld en u zo deelgenoot maken van het plezier, van een grote groep mannen in het  uitoefenen van hun muzikale hobby. We trachten daarom een gevarieerd en actueel aanbod aan informatie, kijk- en luistergenot te bieden en, zo mogelijk, anderen over de drempel te helpen om het zangplezier met ons te delen als zingend lid. Wij nodigen dan ook alle mannen tussen 18 en 88 uit om eens een repetitie van ons koor te bezoeken. Alleen aanwas met nieuwe leden kan de cultuur van mannenkoorzang laten voortbestaan.

Wim Hendrix
Voorzitter
 

Contributie:

De contributie bedraagt € 96,00 per jaar.
Deze dient aan het begin van het jaar te worden betaald door overschrijving op:
ING bank IBAN nr.: NL42 INGB 0001 2157 41
of
SNS bank IBAN nr.: NL58 SNSB 0941 5637 58
ten name van “Mannenkoor DSM” te Geleen (o.v.v. “Contributie verenigingsjaar ….”).

 

Repetitie lokaal:

’t Volkshoes
Past. Schoenmaeckersstraat 8
6163BW Geleen.

 

Naar Geschiedenis (history) . . .

Naar Repertoire . . .