Algemene informatie

Introductie

Ondanks het, voor de Limburgse mannenkoorwereld, prille bestaan van dit koor (opgericht in 1951), heeft het in haar bestaan een rijke geschiedenis weten op te bouwen.
Meer hierover kunt u lezen op de pagina “Geschiedenis/History . . .”

De huidige naamvoering “Mannenkoor DSM” is in 2018 tot stand gekomen en vastgelegd.

Wij willen via deze website onze vereniging uitdragen naar de buitenwereld en u zo deelgenoot maken van het plezier, van een grote groep mannen in het  uitoefenen van hun muzikale hobby. We trachten daarom een gevarieerd en actueel aanbod aan informatie, kijk- en luistergenot te bieden en, zo mogelijk, anderen over de drempel te helpen om het zangplezier met ons te delen als zingend lid. Wij nodigen dan ook alle mannen tussen 18 en 88 uit om eens een repetitie van ons koor te bezoeken. Alleen aanwas met nieuwe leden kan de cultuur van mannenkoorzang laten voortbestaan.

Wim Hendrix
Voorzitter
 

Beschermheer

Dhr. D. de Vreeze

Medio maart 2014 heeft Dimitri de Vreeze (Member of the Board of Directors DSM) zich bereid verklaard om het beschermheerschap van het koor op zich te nemen.

Wie is Dimitri?

Geboren in 1967 te Groningen.

Na zijn middelbare school – scheikunde en economie waren zijn favoriete vakken – heeft hij bedrijfseconomie gedaan met marketing & sales als specialisatie (Universiteit Groningen). Na deze opleiding deed hij zijn traineeship bij Shell, maar koos voor DSM als werkgever, waar hij via verschillende tussenstations zijn huidige functie bekleedt.

Zijn grote hobby is fietsen (op een racefiets wel te verstaan). Hij is al jaren een fervent fietser, op vakanties, in de weekends en laat geen ODS-Classic schieten. In de winter houdt hij zijn conditie op peil op de spinning fiets, maar vindt dat wel minder leuk dan buiten actief zijn.

Twee lijfspreuken van hem zijn:

  • Bescherm je droom! (Met als achtergrond de uitspraak van Wil Smith in de film Pursuit of Happiness: “als je een droom hebt, moet je hem beschermen”)
  • Je doet het niet of je doet het voor 200%!

Lees hier de officiële presentatie in de regionale pers: Publicatie in “de Trompetter” . . .

 

Contributie:

De contributie bedraagt € 96,00 per jaar.
Deze dient aan het begin van het jaar te worden betaald door overschrijving op:
ING bank IBAN nr.: NL42 INGB 0001 2157 41
of
SNS bank IBAN nr.: NL58 SNSB 0941 5637 58
ten name van “Mannenkoor DSM” te Geleen (o.v.v. “Contributie verenigingsjaar ….”).

 

Repetitie lokaal:

’t Volkshoes
Past. Schoenmaeckersstraat 8
6163BW Geleen.

 

Naar Geschiedenis (history) . . .

Naar Repertoire . . .


  Dimitri de Vreeze