Special deel 5b

2006 - 2010

Begin 2006 neemt het koor deel aan het lente Gala concert van Mannenkoor Sweikhuizen waarbij de bekende liederen “Amigos para siempre”, “Ei Oechnjem” en vooral “Rhapsodie Giocosa” met veel succes worden gezongen.

In augustus wordt door het koor een culture reis gemaakt naar Banneux waar de H. Mis wordt opgeluisterd. Veel pelgrims uit de omliggende landen zijn aanwezig om deze dienst bij te wonen.

Na het nuttigen van een heerlijke lunch in een nabij gelegen restaurant wordt de reis voortgezet naar de authentieke kolenmijn Blegny in België.

De leden van de koorfamilie hebben de mogelijkheid om het mijnmuseum te bezoeken of in een liftkooi af te dalen en de ondergrondse galerijen te bezoeken en uitleg te krijgen over het gebruik van de machines en de ondergrondse uitrustingen. Uiteraard worden alle mijnbezoekers in een passend tenue op de foto gezet (zie foto links).

In het lustrumjaar, het koor bestaat dan al inmiddels 55 jaar, wordt een speciaal Gala concert georganiseerd waarbij onder andere de Limburgse deelname aan het Eurovisie Songfestival, de meidengroep “Treble”, wordt gecontracteerd.

In een volledig uitverkochte Hanenhof in Geleen wordt samen met het orkest van Richard Meijer (tevens solist) een concert gegeven gericht op “jong en oud”. Het koor treedt buiten haar comfortzone en laat zien dat moderne en klassieke muziek prima samen gaat. Het publiek vindt het concert dan ook zeer verrassend, super leuk en een geweldige belevenis.

Wat later in het jaar wordt het koor uitgenodigd bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor van SABIC-Europe in Sittard. Voor deze gelegenheid wordt een geheel nieuw arrangement voor harmonie en koor geschreven door de componist Bert Appelmont. De harmonie bestaat uit medewerkers van SABIC en samen met het koor wordt het muziekstuk “de SABIC Symfonic March” in een grote tent op de locatie van het Chemelot terrein uitgevoerd. Directie van SABIC-Europe met vertegenwoordiging uit Saoedi Arabië zijn onder de indruk van deze prachtige uitvoering.

Ook is het koor weer present bij het afscheid van een aantal DSM en SABIC directeuren alsmede bij   de “Dag van de Chemie” in Geleen.

In het najaar wordt het boek “Geschiedenis Mannenkoor DSM Research – 55 jaar zingen met plezier” uitgebracht. Het boek dat door Harrie Strijkers is geschreven in voorzien van een gedetailleerde historische weergave (in tekst en foto’s) van de vele en bijzondere activiteiten van het koor.  

Op de foto overhandigen Wim Hendrix, Fer Janken, Frank Kroese, Monique Vinken-Donko (allen bestuursleden) en schrijver Harrie Strijkers (2e persoon van rechts) het eerste exemplaar aan de beschermheer Loek Radix (geheel rechts op de foto).

Tevens wordt door de naamswijziging van ons koor in “Mannenkoor DSM-SABIC” een nieuw speldje ontworpen en aan alle koorleden overhandigd.

Om mogelijk nieuwe zangers aan te trekken en om de bekendheid van het koor te vergroten worden enkele zangers die werkzaam zijn bij SABIC geïnterviewd voor publicatie in de periodieke Nieuwsbrief van SABIC-Europe.

Aan het einde van het jaar wordt op verzoek van de firma Intertek op de locatie van Chemelot een Kerstconcert verzorgd. Voor dit kerstconcert treedt het mannenkoor op samen met de solisten Margriet Laumen en Ben Heijnen. Er wordt een sfeervol concert ten gehore gebracht. Ook treedt het koor met de eerder genoemde solisten op tijdens de kerstconcerten in de Hanenhof en op de locatie van DSM in Geleen.

De kerstviering voor de koorfamilie vindt plaats in het gemeenschapshuis van Limbricht waar de jeugdharmonie van de Philharmonie uit Sittard te gast is om een aantal bekende kerstliederen te spelen. Iedereen is enthousiast en zijn onder de indruk van deze jonge muzikanten.

Als klap op de bekende vuurpijl treedt de Geleense toneelgroep “de Kraonkel” op.  Een herkenbare komische eenakter waarin de perikelen rondom het komende kerstdiner centraal staat wordt met veel verve opgevoerd. Een prachtige afsluiting van een feestelijke dag en muzikaal koorjaar.

De muzikale activiteiten van het koor worden in 2007 voortgezet met een “vriendenconcert”. Op doorreis vraagt een koor uit Cornwall (Imerys Eastern Area Male Choir uit St. Austell, Engeland) om samen een concert uit te voeren in het gemeenschapshuis Noeber Beemden te Schinnen. Een mooi en goed bezocht concert wordt door beide koren uitgevoerd waarbij een tegenbezoek nog steeds in de planning staat!

In juni 2007 neemt het koor deel aan een concert met als titel “Onder de Sterren”. Gezien de titel is dit concert bij uitstek geschikt om te laten plaatsvinden in het openluchttheater van Valkenburg.

Samen met de fanfare van Puth en Dora van Heumen (sopraan uit Stein) wordt door alle artiesten en koorzangers een sfeervolle uitvoering gegeven.

Bij dit concert wordt o.a. het prachtige “Coro di Cavalieri” gezongen. Dit werk kan worden beluisterd door op bijgaande link te klikken.

Coro de Cavalieri

Op 24 juni wordt de Heiligverklaring van Pater Karel uit Munstergeleen gevierd. In een ietwat rumoerige feestpaviljoen weten de zangers er toch een mooie uitvoering van te maken en als beloning wordt het koor beloond met een geweldig applaus.

Tevens worden een aantal kleinere uitvoeringen door het koor verzorgd. Zo wordt een Opera en Belcantoconcert in zorgcentrum St. Odilia in Geleen gegeven en later zowel in Grevenbicht als in de Koepelkerk in Maastricht een tweetal H. Missen opgeluisterd. Ook een mini concert bij Mondriaan Zorggroep in Heerlen staat op de planning.

Het concert “Onder de sterren” krijgt een muzikaal vervolg op 4 november. Het koor wordt gevraagd om ook een bijdrage te leveren aan de Cd-opname van Dora van Heumen met als titel: “Laef ’t laeve”.

Het koor neemt samen met Dora in kasteel Hoensbroek twee liederen op. Een van de nummers “dörp mien dörp” is te beluisteren via bijgaande link.

Dörp mien dörp

Na de vele concerten en uitvoeringen loopt het jaar ten einde en worden de voorbereidingen getroffen voor een aantal bijzondere Kerstconcerten.

De eerste Kerstconcerten worden gegeven voor de KBO afdelingen in Lindenheuvel. Dit jaar werken onder andere enkele percussionisten mee van Philharmonie Sittard. Met hun djembés weten ze ons Afrikaans koorwerk “Betelehemu” extra klankkleur en dimensie te geven.   

 

De traditionele Kerstviering van de koorfamilie vindt, na het opluisteren van de H. Mis, plaats in de harmoniezaal van Geulle met als bijzondere gasten de klarinettist Ruby Zelissen en de soliste Stepanka Hermankova. Samen met onze eigen pianiste Monique Offermans weten zij het publiek te bekoren en staan ze garant voor het creëren van een fijne kerstsfeer. Tot slot geeft Pierre Bakkes en korte presentatie over het “Limburgs dialect”.

Op de foto Stepanka Hermankova samen met dirigent/organist Wim Schepers.

Dit is ook het moment om onze eigen Monique Offermans te bedanken voor 25 jaar muzikale ondersteuning als pianiste. Niet alleen de gelukwensen en felicitaties vanuit het koor, ook een vertegenwoordiger van KNZV-Limburg is afgereisd om haar een oorkonde en de daarbij  behorende speld te overhandigen (zie foto).

Een paar dagen later volgt het Kerstconcert in de Hanenhof. Ook hier treden als gasten Stepanka Hermankova, Dora van Heumen en twee kleine kinderkoren op onder leiding van Olga en Germaine Smedts (nichten van onze eigen zanger Andre Smedts).

 

In het nieuwe jaar 2008 viert onze sponsor, het Fonds van Sociale Instellingen (FSI), haar 90 jarig jubileum. Op 30 maart verzorgt het koor de opening van het feest met medewerking van Stepanka Hermankova en enkele solo’s van onze eigen dirigent Wim Schepers.  

Op 8 juni wordt ter gelegenheid van het 70 jarig jubileum van ODS (Ontspanning door Sport) een spectaculair concert gegeven samen met het bekende orkest van Guido Dieteren en zijn echtgenote Wendy Kokkelkoren.

De uitvoering van het concert vindt plaats op een voor dit evenement speciaal opgesteld groot podium in sportpark Limbricht. De meer dan 500 enthousiaste bezoekers genieten volop van dit professioneel opgezet concert.

Tijdens dit optreden zingt het koor samen met het orkest van Guido o.a. “Spente le Stelle”. Een prachtig nummer en een genot om naar te luisteren. Klik op bijgaande link om dit nummer nogmaals te beluisteren.  

Spente le Stelle

Na het bijzondere concert met het orkest van Guido Dieteren kan het koor zich richten op het najaarsconcert in de Kloosterbibliotheek van Wittem.

De internationaal bekende Limburgse bas John Bröcheler (tevens goede vriend van onze dirigent) wordt gecontracteerd om cachet te geven aan het avond programma.

Voorafgaand aan het concert worden ter kennismaking en afstemming een aantal repetities gehouden met John (zie foto). De zangers zijn diep onder de indruk van zijn stem en krijgen, en passant, ook muzikaal een aantal goede tips mee.  

De uitvoering op 12 oktober in de Kloosterbibliotheek is magistraal, alle bezoekers zijn verrast en onder de indruk als John, gekleed in een grote donkere pij de trap van de bibliotheek statig afdaalt en het Slavische Alliluia inzet. Samen met het koor worden een aantal prachtige nummers gezongen zoals “Sur les Remparts” en het “Ave Maria” van Kodaly.

Beide stukken zijn te beluisteren door op bijgaande link te klikken.

 

Ave Maria

Sur les Remparts

Aan het einde van het jaar worden weer de traditionele kerstconcerten verzorgd. Dit keer luistert het koor de kerstviering op van de KBO Lindenheuvel Geleen en de Mondriaanstichting Heerlen. Speciaal voor de ouderen in de regio en leden van het FSI wordt een concertconcert verzorg in de Hanenhof in Geleen. Dit keer wordt het koor muzikaal ondersteund door sopraan Margriet Laumen en het kinderkoor uit Maaseik onder leiding van Guido Beckers.

Tijdens dit concert wordt onze bas, Jan Cellissen, door Monseigneur De Jong de speld van de Gregoriusvereniging opgespeld voor zijn vele (liturgische) verdiensten

De Kerstviering voor onze koorfamilie vindt dit jaar in Jabeek plaats.

Ook de jubilarissen worden traditioneel tijdens de kerstviering gehuldigd. Tot ieders verrassing verschijnt de burgemeester van Sittard-Geleen, Sjraar Cox plotseling ten tonele.

Het bestuur heeft achter de coulissen ervoor gezorgd dat oud voorzitter en zanger Piet Hendricks de “Speld van Verdienste” van de Gemeente ontvangt voor zijn vele bijzondere activiteiten uit het verleden waaronder zijn inspanningen voor “Jeugd en Chemie”. Piet en zijn vrouw Elly worden in het zonnetje gezet en zijn mede zangers geven hem en zijn vrouw een welverdiend applaus.

Wanneer het koor, op verzoek van wijngenootschap “Notre Reine”, tijdens een H. Mis de geoogste wijn van wijngoed de Wanenberg op 28 december opluistert, sluit het koor een mooi muzikaal jaar af.

Het koorjaar 2019 staat, naast een aantal kleinere uitvoeringen, in het teken van de concertreis in september naar het in Beieren gelegen bekende glasstad Zwiesel.

In de wetenschap dat ook het koor uit Ottnang (Oostenrijk) in hetzelfde weekend aanwezig is, wordt door de reisorganisatie een gezamenlijk drie landenconcert gepland. Een dag na het concert wordt in de lokale krant melding gemaakt van “muzikaal vuurwerk en taalgeniën”, omdat ons mannenkoor alle werken op het allerhoogst niveau uitvoeren en ook nog in de originele taal. Een prachtig compliment toch!

Het programma voorziet ook in een uitstapje naar het Tsjechische Klatovy en natuurlijk wordt ook de wereldberoemde glasfabriek van Schott Zwiesel bezocht. Het koor krijgt van een tweetal gidsen uitleg over de vervaardiging van het glaswerk en de totstandkoming van kunstwerken die handmatig worden gemaakt.

Na de H. Mis wordt afscheid genomen van de Duitse en Oostenrijkse collega zangers en wordt met enige tegenzin de “Heimreise” ingezet. Om de concertreis netjes af te ronden wordt in Kasteel Elsloo nog even gestopt voor een diner. Tot verrassing van iedereen blijkt oud beschermheer Dick Venderbos aanwezig te zijn om ons te bedanken voor de gebrachte serenade bij zijn afscheid.

Een maand later wordt door het koor in Bunde nog een “luchtig herfstconcert” uitgevoerd samen met het Slavisch Byzantijns koor Sobernost en zanggroep E-motion uit Elsloo.

Dan volgen wederom de diverse kerstconcerten in de regio van Geleen en Sittard. Het inmiddels traditionele en terugkerende kerstconcert voor de ouderen en FSI-gasten vindt ook dit jaar plaats in de volledig uitverkochte Hanenhof. Dit jaar wordt medewerking verleend door Fenna Ograjensek en Blazersensemble Cupros. Het publiek is bijzonder tevreden en hoopt dat deze traditie ook volgend jaar wordt voortgezet (met koffie en kerstbrood in de pauze).

De kerstviering voor de koorfamilie vindt plaats in Maria Hoop met als hemelse verrassing in de ochtend een flink pak sneeuw. Dit houdt de zangers en partners niet tegen om toch te komen. Nadat de H. Mis wordt opgeluisterd en aansluitend een mini kerstconcert door het koor wordt gegeven gaat het gezelschap snel naar het nabijgelegen gemeenschapshuis voor de koffie, de huldiging van de jubilarissen en de feestelijke lunch.

De sfeer wordt verhoogd als de jonge “buutnereedster” Laura van Melick op het podium treedt en iedereen op een ludieke wijze weet te beroeren (zie foto).

Met het opluisteren van een tweetal H. Missen wordt het nieuwe jaar 2010 ingeluid.  

In maart wordt een H. Mis gezongen in de St. Pancratiuskerk in Heerlen en op 1e Paasdag luistert het koor, ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijksfeest van Dré en Bertie Smedts, de dienst op in de indrukwekkende Basiliek van Sittard (zie foto). Na de H. Mis wordt een muzikale “Toast” uitgebracht aan het gouden bruidspaar.

Op 20 april 2010 komt een einde aan een 60 jarige traditie. De wekelijkse repetities in de Aula van DSM Research worden beëindigd en verlegd naar het Volkshoes in de Lindenheuvel te Geleen.

Het prachtige concert in de Kloosterbibliotheek in Wittem in 2008 heeft zoveel indruk achter gelaten dat besloten wordt om terug te gaan. Met medewerking van de inmiddels bekende sopraan Fenna Ograjensek en de tenor Hubert Delamboye wordt samen met onze pianiste Monique Offermans en dirigent Wim Schepers een prachtig programma ingestudeerd onder de naam “Primavera Musicale Biblioteca”. Het prachtige “Miserere” van G. Verdi, dat wordt uitgevoerd door het koor, Fenna en Hubert bezorgen de vele bezoekers kippenvel!

In het kader van het 50 jarig bestaan van Stichting Verenigde Nederlandse Korenorganisaties (VNK) wordt in de Ontmoetingskerk in Geleen een CD opgenomen samen met de op dat moment zwangere Fenna Ograjensek. Het prachtige nummer “Ehrsame Burger der Stadt” is te beluisteren via de link.

Ehrsame Burger der Stadt

Nadat in augustus het koorseizoen weer wordt opgestart middels een gezellige stadswandeling in Sittard en een bezoek aan een tentoonstelling over Toon Hermans wordt opnieuw een concert gegeven in de Basiliek van Sittard.

Nu onder de naam “Concerto Basilica di Nostre Signora”, wordt een groots concert gegeven door het koor met als muzikale gasten de sopraan Fenna Ograjensek en de tenor Peter Vos (zoon van oud zanger Herman Vos, zie foto). Begeleiding wederom door Monique Offermans en algehele leiding Wim Schepers.   

Mede door de inbreng van het koor en de solisten gecombineerd met de mooie akoestiek in de neogotische basiliek wordt het een bijzonder, sfeervol en succesvol concert. Als afsluiting van dit concert zingt het koor “Ah, Libiamo” dat via de link is te beluisteren.

Ah, Libiamo

In december wordt het 10e Kerst lustrumconcert in de Hanenhof gegeven met medewerking van tenor Peter Vos en het duo Veer en Vief die luisterliedjes en gedichten ten gehore brengen. Een gevarieerd programma dat goed in de smaak valt bij het publiek.

Op zondag 19 december wordt een H. Mis in de Christus Koningkerk (Kluiskerk) in Geleen gezongen met medewerking van de Maletgroep (melodisch slagwerk) van Philharmonie Sittard, Peter Schröder op de Tuba en Ben Kerkhof achter het orgel.

Het prachtige melodisch slagwerk klinkt groots in de kerk en oogst veel lof.

Peter  speelt de Holy City op zijn tuba en Ben begeleidt ons op een voortreffelijke wijze op het orgel.

Ook bij de gebruikelijke Kerstviering voor de koorfamilie in het Hubertushuis in Oud Geleen is het weer ouderwets gezellig (zie foto).

Het koorjaar wordt afgesloten met het 1e kerstconcert voor de ouderen in Parkstadtheater Heerlen. Het programma is gelijk aan dat van de Hanenhof met als toegift, de maletgroep van de Philharmonie.

Daar ook hier het publiek het kerstconcert zeer kan waarderen wordt dit programma, mede dankzij het FSI en de ouderenvereniging van Heerlen, in de vaste programmering voor het nieuwe jaar meegenomen.

 

In de volgende Special zullen de bijzondere gebeurtenissen en optredens van het koor vanaf 2011 worden beschreven en voorzien van bijbehorende foto’s.