Special Deel 1

1951 - 1970

In 1951 wordt het bedrijfskoor door een aantal collega’s van de gasanalytische afdeling van het Centraal Laboratorium (CL) van DSM opgericht. Dit koor staat de eerste jaren onder leiding van Sjaak Cellissen (werkzaam op het CL en baas van de werkplaats van de elektronische afdeling)

De oprichting van het koor is een succes en steeds meer collega’s gebruiken de middagpauze om te repeteren. Niet veel later, in 1953, wordt glasinstrumentmaker en tevens musicus, Jo Bruls aangetrokken als nieuwe dirigent.

Onder leiding van Jo Bruls treedt het koor op tijdens bedrijfsfeestjes en later ook buiten het laboratorium (bij huwelijken van collega zangers).

Het eerste lustrum wordt in 1957 gevierd op het Centraal Laboratorium.

Foto: eerste lustrumviering o.l.v. Jo Bruls in 1957

Het koor heeft na 5 jaar al een 30-tal nummers ingestudeerd waarvan een aantal werken regelmatig worden gezongen, zoals:

 • Loch Lomond (anoniem); zie link YouTube
 • Beim Kronenwirt (volkslied) van K.H. Schilling;
 • Hodie Christus natus est, L. da Palestrina;
 • Im tiefen Keller, L. Fischer;
 • Psalm 150, C. Franck;
 • La Pastorella, F. Schubert;
 • Domine, salvum fac Reginam nostram, H. Giesen;
 • Quattro cavai che trottano (anoniem);
 • Old black Joe, zie link YouTube;
 • Hoch lebe die Freude;
 • Hennlein weiss ein, A. Scandello

Na de vele optredens binnen het Centraal Laboratorium en soms buiten de eigen locatie neemt het koor in 1964 deel aan AVRO koorfestival in Hilversum. Een groot succes want het koor behaald meteen een 1e plaats in de b-klasse en maakt promotie naar de a-klasse.

Ook twee jaar later wordt weer deelgenomen aan het AVRO Koorfestival. Helaas wordt het koor gediskwalificeerd. Niet vanwege de muzikale prestatie maar vanwege een verschil in interpretatie tussen jury en dirigent. Als frustratie wordt na het concert luidkeels het Limburgs volkslied ten gehore gebracht (zie gehele tekst en uitleg van de gebeurtenis in het boek van Harry Strijkers).

Na het vertrek van Jo Bruls in 1967 wordt als dirigent de uit Schinnen afkomstige Giel Ruijters aangetrokken.

Een reeks van concerten wordt onder leiding van de nieuwe dirigent ingezet en verzorgt het koor diverse optredens rond de Kerstperiode. Een traditie die tot de dag van vandaag wordt voorgezet.

Ook wordt vaker buiten het CL gezongen, zoals in 1968 in het Ziekenhuis van Sittard en in de Martinuskerk van Beek.